Ενέργεια


Η εξασφάλιση και διαχείριση ενεργειακών πόρων αποτελεί προτεραιότητα για τις σύγχρονες κοινωνίες. Η αειφόρος ανάπτυξη όλων των σταδίων του ενεργειακού τομέα θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον και προς όφελος του πολίτη και της επιχείρησης. Η Sensin παρέχει υπηρεσίες που αφορούν στην ολοκληρωμένη παρακολούθηση ενεργειακών καλωδίων υψηλής και μεσαίας τάσης.

Η συνεχής παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ενεργειακών καλωδίων υψηλής και μεσαίας τάσης, με τη χρήση κατανεμημένων μετρήσεων θερμοκρασίας (DTS) έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Η χρήση των καινοτόμων αυτών συστημάτων καθιστά δυνατή την παρακολούθηση καλωδίων σε μεγάλο μήκος για την προστασία τους από υπερθέρμανση και τη λειτουργία τους στα όρια αντοχής, χωρίς τον κίνδυνο αστοχίας.