Τομείς Δραστηριότητας


Η διατήρηση, ορθολογική χρήση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων είναι απαραίτητη για τη μελλοντική οικονομική και αειφόρο ανάπτυξη. Η Sensin αναπτύσσει προηγμένες λύσεις παρακολούθησης σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές, σε ελέγχους διεργασιών και σε έργα υποδομών.

Οι καινοτόμες τεχνικές που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν εκτός των συμβατικών σημειακών δικτύων αισθητήρων, προηγμένα δίκτυα κατανεμημένων μετρήσεων με τη χρήση οπτικών ινών. Το δίκτυο, κατανεμημένο ή αυτόνομο, μπορεί να συνδεθεί με ασφάλεια με τη χρήση διαδραστικών διεπιφανειακών εφαρμογών δικτυακής αναζήτησης. Η Sensin προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν το σχεδιασμό του συστήματος, τη διαχείριση δεδομένων καθώς και την επεξεργασία και ερμηνεία τους.