Παράκτια & Θαλάσσια Διαχείριση


Στα πλαίσια της παράκτιας και θαλάσσιας διαχείρισης, η Sensin προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την προστασία της παράκτιας ζώνης και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σύμφωνα με οδηγίες της ΕΕ, διεθνή πρωτόκολλα και εθνική νομοθεσία. Η Sensin διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ικανό να οργανώσει και να εκπονήσει έρευνες και μελέτες σχετικές με την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλασσίων υδάτων, τον εντοπισμό διαφυγών γλυκού νερού στον θαλάσσιο χώρο (submarine groundwater discharges), την παρακολούθηση κρατήρων διαφυγών αερίων στο θαλάσσιο πυθμένα (pockmark fields), την καταγραφή και αναγνώριση θαλάσσιας ρύπανσης και την ολοκληρωμένη διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος.

Τα μετρητικά συστήματα εγκαθίστανται, ώστε να παρέχουν συνεχείς μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο. Συστήματα DTS και ειδικοί συμβατικοί αισθητήρες, με αντοχή στη διάβρωση, εγκαθίστανται είτε ανεξάρτητα είτε σε συνδυασμό ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες του έργου, με σκοπό να καταγράψουν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των θαλασσίων υδάτων. Η τηλεμετρία συμβάλλει στη λήψη των στοιχείων από τις εξεταζόμενες περιοχές, σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα παραπάνω τροφοδοτούν μοντέλα και εφαρμογές GIS, για τον εντοπισμό των πηγών και της χωρικής έκτασης της ρύπανσης και την παρουσίαση των μετρήσεων με τη μορφή χαρτών και διαγραμμάτων. Σύγχρονος εξοπλισμός, επιστημονικό προσωπικό που ειδικεύεται στις επιστήμες της θάλασσας και στρατηγικές συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, καθιστούν τη Sensin ιδιαιτέρως ανταγωνιστική σε θέματα διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος.