Δίκτυα Αγωγών


Η παρακολούθηση δικτύων αγωγών μεταφοράς υγρών και αερίων κρίνεται απαραίτητη για τον εντοπισμό διαρροών και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση του συστήματος και την περιβαλλοντική βιώσιμη ανάπτυξη. Τα καινοτόμα συστήματα DTS που εισάγει και εγκαθιστά η Sensin προσφέρουν:

 

  • Πλήρες θερμοκρασιακό προφίλ κατά μήκος του δικτύου αγωγών, το οποίο δίνει το πλεονέκτημα συνεχούς ελέγχου της διαδικασίας και βελτιστοποίησης της παραγωγής.
  • Κατανεμημένες (ανά 10’’) μετρήσεις για ταχεία ανίχνευση διαρροών, ειδικά στην περίπτωση εκρηκτικών αερίων.
  • Υψηλή διακριτική ικανότητα σε θερμοκρασιακές μεταβολές (0,01ο C) για τον εντοπισμό διαρροών (πετρέλαιο, νερό, κ.ά.).
  • Ποσοτικοποίηση διαρροών (ακρίβεια 1 ml) με τη χρήση προηγμένων αλγορίθμων.
  • Ολοκληρωμένη παρακολούθηση σε όλο το μήκος του δικτύου, με τη χρήση επαναλαμβανόμενων σταθμών, ο κάθε ένας εκ των οποίων καλύπτει έως 60Km αγωγών.