Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο


Βιομηχανικές εφαρμογές, όπως οι σταθμοί LNG, απαιτούν υψηλά επίπεδα ασφαλείας και βελτιστοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης. Για την ασφαλή και παράλληλα κερδοφόρα λειτουργία των σταθμών LNG, χωρίς βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό, εφαρμόζονται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας και ακραίες κρυογενικές λειτουργικές συνθήκες αντίστοιχα.

Η Sensin χρησιμοποιεί προηγμένα συστήματα Ψηφιακού Εντοπισμού Διαρροών, βασισμένα στην τεχνολογία FO-DTS, μειώνοντας τον κίνδυνο αστοχίας του συστήματος λειτουργίας. Το προαναφερθέν σύστημα παρακολούθησης παρέχει ταχεία (εντός 10 δευτερολέπτων) και υψηλής διακριτικής ικανότητας (εντός 1 μέτρου) ανίχνευση διαρροών σε σταθμούς LNG. Το σύστημα DTS είναι εξαιρετικά αξιόπιστο, έγκυρο και πλήρως αυτοματοποιημένο, ενώ διαθέτει χαμηλό κόστος συντήρησης. Το σύστημα DTS με τη βοήθεια πολλαπλών καλωδίων οπτικών ινών, μπορεί να καλύψει όλη την έκταση του σταθμού LNG. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται ολοκληρωμένη παρακολούθηση και δημιουργούνται λεπτομερή θερμικά προφίλ του σταθμού. Η Sensin παρέχει προηγμένες λύσεις για τις ακόλουθες εφαρμογές:

  • Φόρτωση και εκφόρτωση αγωγών
  • Δεξαμενές αποθήκευσης (παρακολούθηση δακτυλίου)
  • Παρακολούθηση δεξαμενής βάσης
  • Κανάλια έκχυσης και λεκάνες συλλογής

Η ψηφιακή κρυογενική παρακολούθηση θερμοκρασίας παρέχει σημαντικά οφέλη και συμβάλει στην αύξηση της ασφάλειας και της παραγωγικότητας.