Υπηρεσίες


Η Sensin έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες βιομηχανίες, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης για τον έλεγχο πόρων και υποδομών. Ο σχεδιασμός των συστημάτων που παρέχουμε βασίζεται στην ανάπτυξη προηγμένων μετρητικών και τηλεπικοινωνιακών εργαλείων. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και υλοποίηση της βέλτιστης λύσης σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και τις απαιτήσεις του έργου. Πιο συγκεκριμένα στις υπηρεσίες της Sensin συγκαταλέγονται:

  • Ανάπτυξη & Διοίκηση έργων
  • Ολοκληρωμένα Συστήματα
  • Υπηρεσίες προμήθειας και εγκατάστασης
  • Διαχείριση και ερμηνεία δεδομένων
  • Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων