Έλεγχος Ενεργειακών Καλωδίων


Για τον ορθολογικό έλεγχο καλωδίων μεσαίας και υψηλής τάσης, απαιτείται γνώση των περιβαλλοντικών συνθηκών (π.χ. θερμική αντίσταση εδάφους, μεταβολές θερμοκρασίας περιβάλλοντος κλπ.) και των προδιαγραφών του ενεργειακού καλωδίου, συνεχής παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και μέτρηση της δυναμικής θερμικής συμπεριφοράς του καλωδίου.

Η Sensin προσφέρει συνεχή παρακολούθηση του ενεργειακού δικτύου σε πραγματικό χρόνο, εγκαθιστώντας συστημάτων κατανεμημένης θερμοκρασίας με οπτικές ίνες (DTS). Πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα εκτίμησης της κατάστασης των ενεργειακών καλωδίων που περιλαμβάνει, καινοτόμο εξοπλισμό DTS, λογισμικό καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων κατανεμημένης θερμοκρασίας, σύστημα συναγερμού σε περιπτώσεις υπερθέρμανσης. Το λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί ένα ευέλικτο, ακριβές και χρηστικό θερμικό μοντέλο της κατάστασης του ενεργειακού δικτύου. Αποτελείται από διαφορετικούς αλγορίθμους, οι οποίοι επιλέγονται αναλόγως το περιβάλλον εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του δικτύου, του καλωδίου και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Για τις παραπάνω διεργασίες χρησιμοποιείται τεχνολογία αιχμής με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας και αξιοπιστίας του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα η Sensin εγκαθιστά σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου ενεργειακών καλωδίων μεσαίας και υψηλής τάσης που παρέχει:

  • Υψηλής ακρίβειας δυναμικές θερμοκρασιακές μετρήσεις σε μεγάλες αποστάσεις.
  • Διακριτική ικανότητα μετρήσεων < 1°C σε απόσταση 30km, σε λιγότερο από 1 λεπτό.
  • Πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του ενεργειακού καλωδίου σε περιπτώσεις μέγιστου ενεργειακού φορτίου, χωρίς των κίνδυνο υπέρβασης των ορίων αντοχής.