Ανάπτυξη & Διοίκηση Έργων


Η διεύθυνση Ανάπτυξης και Διοίκησης Έργων της Sensin παρέχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των επιχειρήσεων για διαρκή προσαρμογή στα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της αγοράς.

Με σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικής θέσης των πελατών της, η διεύθυνση υποστηρίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών, που καλύπτει όλες τις κρίσιμες φάσεις ενός έργου. Πιο συγκεκριμένα στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

 

 • η εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων
 • η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων, μελετών σκοπιμότητας και κλαδικών μελετών
 • η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans)
 • η ανάπτυξη πρωτοκόλλων επικοινωνίας
 • η εύρεση κατάλληλων χρηματοδοτικών πλαισίων
 • η επίβλεψη κατασκευής έργων και εγκαταστάσεων εξοπλισμού
 • η σύνταξη προδιαγραφών
 • η ανάλυση κινδύνων

 

Παράλληλα, στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνονται:

 

 • η προετοιμασία και αξιολόγηση μελετών
 • η αξιολόγηση προσφορών
 • η σύνταξη τευχών δημοπράτησης
 • η διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών έργων
 • due diligence