Ολοκληρωμένα Συστήματα


Η Sensin δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων ιδιαιτέρως στους τομείς των μετρητικών συστημάτων με τη χρήση αισθητήρων, οπτικών ινών και τηλεμετρίας, αναπτύσσοντας παράλληλα εφαρμογές καταγραφής, μετάδοσης και αποθήκευσης δεδομένων.

Ο καινοτόμος τεχνικός σχεδιασμός αυτόνομων σταθμών παρακολούθησης παραμέτρων, πραγματοποιείται με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες του έργου, τις ανάγκες του πελάτη και τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων. Ο σχεδιασμός μπορεί να επεκταθεί σε επίπεδο δικτύων, προσφέροντας στον πελάτη ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης πόρων. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Sensin στον τομέα των ολοκληρωμένων συστημάτων διακρίνονται στις ακόλουθες:

 

  • Καθορισμός προδιαγραφών και σχεδιασμός συνδεσμολογίας εξοπλισμού
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων καταγραφής, τηλεμετάδοσης, οπτικών ινών και συμβατικών αισθητήρων
  • Περιφερειακός εξοπλισμός μετρητικών σταθμών και αναλώσιμα
  • Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης και λειτουργίας εξοπλισμού